BOLPARSAN A.Ş. olarak hedefimiz, pres makinelerimiz ile metal sac şekillendirme faaliyetlerimizden kaynaklanacak, çevre ve insan sağlığına olumsuz zarar verebilecek her türlü etkiyi tespit edip kontrol altında tutmaktır.

Bu hedeflerimiz doğrultusunda;

  • Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmayı geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmak
  • Çevre ile ilgili uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek
  • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmek
  • Faaliyetlerimizde ve yatırımlarımızda, çevre faktörünü her zaman dikkate almak
  • Çalışma ortamı ve çevre için hava kalitesini güvence altına almayı
  • Kirliliği ve atıkları önlemeyi ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak
  • Su kaynaklarının kalitesini korumak
  • Su tüketim hedeflerinin azaltılmasını hedeflemek ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak
  • Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi taahhüt ederiz.