Fabrikamız ve personelimiz olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
  • İş Sağlığı ve Güveniliğibilincinin oluşması için eğitimler düzenlenmesi
  • Fabrikamızda, personelimizin ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etek için yürürlükte bulunan İSG mevzuatına uygun tedbirler almak
  • Araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlama
  • Enerji dünyasının gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmek
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi artırılması,